Сервис

Доколку Ви се потребни сервисни услуги, на располагање имаме квалификувани сервисери. Тие го усовршуваат своето знаење преку континуирана едукација со нашите партнери од странство

Сервис

Правиме комплетен сервис на сите модели машини од производителот Krauss Maffei.

Нашите сервисери поседуваат големо искуство во машинството за обработка и процесирање на пластика. Не постои дефект кој не може да го поправиме. Оперативни сме повеќе од десет години и се стекнавме со голема доверба од нашите клиенти на територијата на Србија и пошироко во регионот.

Секоја работа ја изработуваме посветено, одговорно и професионално , без одовлекување и скриени трошоци. За секоја поправка можеме да доставиме пишана гаранција за квалитетот на направената услуга. Користиме само квалитетни резервни делови кои го заштедуваат Вашето време и пари.

Потребна Ви е Итна Интервенција

Го Очекуваме Вашиот Повик

Scroll to Top
Scroll to Top