ПАКУВАЊЕ

Линеарен робот LRX/LRX-S серија

CX серија (350 - 4,200 kN)

GX серија

MX серија(10.000 - 55.000 kN)

NETSTAL ELION (800 - 4200 kN)

PX серија(250 - 3.200 kN)

NETSTAL ELIOS (4500 - 10000 kN)

NETSTAL ELION (800 - 4200 kN)

Потребна ви е итна интервенција

Со нетрпение го очекуваме вашиот повик

Ви треба конкретна понуда

Scroll to Top
Scroll to Top