Prerada plastike

triproject-prerada-plastike

PRERADA PLASTIKE

Ne postoji danas nijedan materijal koji je toliko prisutan u svakodnevnom životu kao što je to plastika. Korišćenje ovog materijala u svim granama industrije, od proizvodnje ambalaže, preko građevinskog sektora, automobilske industrije, poljoprivrede do medicine, posledica je svojstva plastike da se oblikuje i prilagođava najraznovrsnijim potrebama. Podobna za oblikovanje, istrajna u različitim okolnostima, lagana i jeftina, plastika predstavlja savršen materijal.

PRERADA PLASTIČNIH MASA 

Plastika ili plastične mase su materijali koji kao osnovnu komponentu sadrže polimerno jedinjenje. Polimerne mase se retko upotrebljavaju u izvornom obliku, već im se prethodno dodaju razni dodatci (aditivi) koji bitno poboljšavaju jedno ili više njihovih svojstava, pa se tako dobijaju tehnički uporabljivi polimerni materijali. Pod određenim uslovima, u izvesnom stadijumu proizvodnje, ovi materijali mogu da se pod uticajem toplote i pritiska oblikuju, a posle hlađenja zadržavaju dobijeni oblik.

Polimeri se izrađuju u obliku praha, ljuspica, granula, zrnaca ili smole, a njihova prerada u gotove proizvode izvodi se procesima obrade kao što su: presovanje, istiskivanje (ekstruzija), ubrizgavanje, natapanje, kalandrovanje i brojne metode rezanja i spajanja.

PRESOVANJE PLASTIČNIH MASA

Presovanje se vrši u kalupima za presovanje koji imaju jedno ili nekoliko profilisanih udubljenja sa konturom koja odgovara obliku dela. Udubljenja alata se ispunjavaju plastičnom masom u čvrstom ili rastopljenom stanju i pod dejstvom toplote i pritiska izvodi se oblikovanje dela. Osnovni postupci izrade delova od plastičnih masa u alatiama za presovanje su:

  • Obično (kompresiono) presovanje
  • Posredno presovanje
  • Inekciono presovanje

Prva dva načina presovanja se pretežno primenjuju kod izrade delova termoreaktivnih plastičnih masa, dok se livenjem pod pritiskom najčešće izradjuju delovi od termoplastičnih masa.

PROCES BRIZGANJA

Brizganje je jedan od najraširenijih tehnoloških postupaka prerade plastičnih materijala. Razvoj novih materijala i sve veći zahtevi u eksploataciji proizvoda dobijenih brizganjem uslovili su i razvoj i usavršavanje različitih postupaka brizganja. Proces proizvodnje delova od plastike metodom brizganja je veoma jednostavna metoda, jer na mašinama brizgalicama postoji mogućnost postavljanja različitih kalupa (alata), tako de se mogu izraditi različiti delovi.

triproject-prerada-plastike-blog1

EKSTRUZIJA

Ekstrudiranje je kontinualan postupak prerade plastičnih masa. Ovim postupkom plastična masa, kao polazna sirovina, u prahu ili što je najčešće u granulatu raznih oblika ubacuje se putem levka u cilindar mašine u kojoj je smešten jedan ili više puževa koji plastičnu masu transportuju, a pod uticajem dovedene toplote prevode je u tečno stanje. Dejstvom pogona za obrtanje puža kao i savlađivanjem otpora koji nastaju transportovanjem rastopljene plastične mase, kroz otvore između puža i cilindra masa se plastificira, homogenizuje i na kraju u alatu mašine formira se u željeni oblik. Ova mašina u kojoj se odvija pomenuti proces prerade plastike zove se ekstruder.
Neke od prednosti ekstruzije su:

  •  Visoka proizvodnja (u poređenju sa drugim procesima) nudi manje troškove materijala.
  • U zavisnosti od jačine zvuka, može se postići veća varijacija u opcijama širine i dužine kako bi se maksimizirali prinosi.
  • Relativno niski troškovi alata.

KALANDROVANJE

Kalandrovanje je proces valjanja plastičnih masa i elastomera (slično kao valjanje metala) gde se smeša više puta propušta između zagrejanih valjaka, tako da se debljina stalno smanjuje. Debljina lima ili folija nastalih kalandrovanjem je 0,1 do 1 mm. U procesu kalandrovanja može se naneti sloj plastične mase na pamučnu traku ili na traku od papira.

NATAPANJE (LAMINACIJA)
Proces natapanja predstavlja natapanje listova hartije ili tekstila plastičnom masom. Ovako natopljeni listovi slažu se jedan na drugi, u broju zavisno od željene debljine, a zatim se izlažu visokoj temperaturi i visokom pritisku (oko 100 daN/cm2), čime dolazi do međusobnog spajanja listova.

Razvoj proizvodnje i potrošnje plastičnih masa prouzrokovan je, kako razvitkom tehnologije njihove proizvodnje i prerade, tako i pronalaženjem novih povoljnijih sirovina. Njihove osobine omogućile su veoma brzo širenje primene plastičnih masa u svim oblastima privrede i svakodnevnog života. Ovaj proces pruža jasno i realno svedočanstvo o napredovanju nauke i njenom uticaju na svakodnevni život i na čitav društveni razvitak. Mnoštvo proizvoda od plastičnih masa pružaju beskonačne mogućnosti koje će čovekova dovitljivost moći da izvuče iz novih materijala.

Danas se plastika koristi u različitim oblicima nauke, proizvodnje, jednom rečju savremene proizvode je teško zamisliti bez plastičnih masa. Plastika je postala nezamenljiva za funkcionisanje društva i život ljudi. Nijedan drugi materijal nije toliko zastupljen u svim granama industrije kao što su plastične mase pa slobodno možemo reći da živimo u veku plastičnih masa.

Ova Internet stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. 

Korišćenjem ovog sajta se slažete sa korištenjem kolačića (cookies).

 

 

Scroll to Top
Scroll to Top